Produktfoto Moss Ps Press Reklame

Produkt fotografering

Dine produkter fotografert på beste måte Du har produkter som skal selges i en nettbutikk eller skal eksponere dine produkter i annonser eller plakater. Dine produsenter leverer sikkert bilder av produktene, men det kan være en fordel å tilpasse lokale forhold ved å fotografere i et miljø som passer bedre for dine kunder. Vi har

Portrettfotografering

PS Press Reklame har eget fotostudio som blir brukt til produktfotografering og portrettfoto. Vi kommer også til din arbeidsplass og tar portrettfoto i det miljøet det blir jobbet i. Vi tilpasser bildene etter kundens behov. Portrettbilder blir brukt til trykksaker eller til sosiale medier som feks Facebook og LinkedIN   Portrett er et bilde eller