PS Press Reklame, Ide Reklame, Mona Solum

PS Press Reklame kjøper opp Ide Reklame

PS Press Reklame og Ide Reklame, to anerkjente firmaer slår seg sammen til ett. Fra nyttår 2018 blir Mona Solum og Ide Reklame en del av PS Press Reklame i Rabekkgaten 9. I snart 30 år har PS Press Reklame vært en viktig aktør i reklamebransjen i Østfold. Mange forbinder sikkert firmaet Einar Pettersen etablerte