PS Press Reklame, Ide Reklame, Mona Solum

PS Press Reklame kjøper opp Idé Reklame

PS Press Reklame og Idé Reklame, to anerkjente firmaer, slår seg sammen til ett. Fra nyttår 2018 ble Mona Solum og Idé Reklame en del av PS Press Reklame i Rabekkgaten 9. I snart 30 år har PS Press Reklame vært en viktig aktør i reklamebransjen i Østfold. Mange forbinder sikkert firmaet som Einar Pettersen