Utfallende trykk. Hva er det?

  Du får PDF’en du har jobbet med i dager i retur fra trykkeriet, med en beskjed om 3 mm utfallende eller bleed på engelsk. Hva betyr utfallende? Faguttrykk I trykkerifaget er det mange faguttrykk som ikke er like enkle å forstå. Men akkurat utfallende er viktig for at din trykksak vil se ut slik

Hva er en trykklar fil?

En trykk-klar fil som vi mottar vil vi kun ha som PDF. Det stilles en del krav til en trykk-klar PDF, og som man må ta hensyn til når man lager den. VÅRE KRAV TIL EN TRYKK-KLAR PDF Utfallende skal være minimum 3 mm Starter med side 1, og alle sider i samme PDF. Består av