Trykksaker fungerer bedre enn digitalt

Trykksaker: Det har alltid vært en diskusjon om trykte annonser eller digitale annonser huskes best av mottakeren. Med digitale annonser er det veldig enkelt å få overbevisende statistikk om at annonsen blir lest. Noe som er vanskelig å få til med annonser i trykksaker. Men nå er det gjort en grundig vitenskapelig undersøkelse av Millward

Trykksaker-Moss-Trykk-Brosjyre

Trykksaker, viktigere enn noen gang

Har du planer om en trykksak, kan det være lurt å ta kontakt med PS Press Reklame først for å få noen tips og triks fra erfarne fagfolk. Vi har både typografer og grafiske designere som gjerne hjelper deg. Ring oss på 69 23 32 80 eller send oss en mail jorgen@pspress.no.

Utfallende trykk. Hva er det?

  Du får PDF’en du har jobbet med i dager i retur fra trykkeriet, med en beskjed om 3 mm utfallende eller bleed på engelsk. Hva betyr utfallende? Faguttrykk I trykkerifaget er det mange faguttrykk som ikke er like enkle å forstå. Men akkurat utfallende er viktig for at din trykksak vil se ut slik

Pristilbud trykksaker, Pspress Reklame, trykkeri, moss

Hva er en trykklar fil?

En trykk-klar fil som vi mottar vil vi kun ha som PDF. Det stilles en del krav til en trykk-klar PDF, og som man må ta hensyn til når man lager den. VÅRE KRAV TIL EN TRYKK-KLAR PDF Utfallende skal være minimum 3 mm Starter med side 1, og alle sider i samme PDF. Består av