foliering av gulv, gulvreklame, PS Press reklame, Moss

GULVREKLAME

Gulvreklame

Skal du ha mest mulig oppmerksomhet eller bare skille deg ut i fra alle andre. Da kan reklame på gulv være aktuelt. Gulvreklame er annerledes og mye mer spennende enn vanlig reklame på vegg, vindu eller plakat.

Gulvreklame i butikk

Vi mennesker er ganske like med noen unntak. Noen få mennesker går med «nesa i sky», mens de fleste har blikket festet noen meter foran seg når de går. Automatisk vil alle oppdage noe som er på gulvet i synsfeltet. Da er gulvreklame genialt. Alle legger merke til budskapet.
I butikk kan folie på gulv brukes på flere måter. Det kan være for å geleide kundene til et spesielt kampanjeområde eller et skap med kald Coca-cola. Når vi i PS Press Reklame legger gulvreklame eller folie på gulv, er vi påpasselig med at vi legger et skli-sikkert belegg over, slik at det ikke blir glatt. Vi har folie til gulv som er beregnet på kort levetid, og folie som skal vare over lengre perioder. Gulvfolie er meget slitesterkt og sklisikkert, og kan brukes både utendørs og innendørs.

Folie på gulv i treningssenter

Gulvfolie fungerer meget bra dersom du skal lede kunder til apparater og treningsrom. Det kan kombineres med sponsorlogoer eller grafiske elementer. Normalt er det store flater på et treningssentere og gjerne høyt under taket. PS Press Reklame har maskiner som kan printe bilder, logoer eller grafikk på støydempende plater i mange forskjellige størrelser og varianter.

Gulvfolie på messe

Folierte gulv kan være med på å danne grunnlaget for messens visuelle kommunikasjon og skille seg ut i fra andre messestands. Folie på gulv kan brukes til å styre potensielle kunder til et spesielt område eller produkt.

PS Press Reklame hjelper deg med foliering av gulv. Vi har mange ideer og løsninger som vi hjelper deg med. Ta kontakt med Trygve – trygve@pspress.no

PS press reklame Moss

Eksempler på foliering på gulv

Foliering av gulv, gulldekor, gulvreklame
Foliering av guv, gulvreklame, PS Press REklame

Gulvreklame?

KONTAKT OSS!