Trykkeri Moss PS Press Reklame

Papirstørrelser/formater

Den mest bruke standarden for papirformat i Norge og de fleste land i verden heter ISO 216, eller A-format. I USA, Canada og noen sydamerikanske brukes det litt andre formater.

Papirvekt i gram:

A0 ( 841x1189mm) har et areal tilsvarende 1 kvm. Det er vekten av et A0-ark som definerer gramvekten på et papir. Hvis 1 kvm av et ark veier 80 g, har du et 80-grams papir.

 

Navn Størrelse (mm) Navn Størrelse (mm) Navn Størrelse (mm) Navn Størrelse (mm) Navn Størrelse (mm)
A0 841 × 1189 B0 1000 × 1414 C0 917 × 1297
A1 594 × 841 B1 707 × 1000 C1 648 × 917 D1 545 × 771
A2 420 × 594 B2 500 × 707 C2 458 × 648 D2 385 × 545
A3 297 × 420 B3 353 × 500 C3 324 × 458 D3 272 × 385 E3 400 × 560
A4 210 × 297 B4 250 × 353 C4 229 × 324 D4 192 × 272 E4 280 × 400
A5 148 × 210 B5 176 × 250 C5 162 × 229 D5 136 × 192 E5 200 × 280
A6 105 × 148 B6 125 × 176 C6 114 × 162 D6 96 × 136 E6 140 × 200
A7 74 × 105 B7 88 × 125 C7 81 × 114 D7 68 × 96
A8 52 × 74 B8 62 × 88 C8 57 × 81
A9 37 × 52 B9 44 × 62 C9 40 × 57
A10 26 × 37 B10 31 × 44 C10 28 × 40

Last ned vår oversikt over A-formatene med mål, fra A0 til A7