PS Press Reklame, Ide Reklame, Mona Solum

PS Press Reklame kjøper opp Idé Reklame

PS Press Reklame og Idé Reklame, to anerkjente firmaer, slår seg sammen til ett. Fra nyttår 2018 ble Mona Solum og Idé Reklame en del av PS Press Reklame i Rabekkgaten 9.

I snart 30 år har PS Press Reklame vært en viktig aktør i reklamebransjen i Østfold. Mange forbinder sikkert firmaet som Einar Pettersen etablerte med City Syd Avisa, som er en av landets eldste gratisaviser. PS Press Reklame er derimot langt mer enn aviser og magasiner. Vi har blant annet egne grafiske designere, et trykkeri, en storformatavdeling, en digital avdeling og en skilt- og displayavdeling. 

Firmaet har en svært rutinert stab som når ut til stadig større markeder med sine løsninger innen design, reklame og markedsføring. PS Press Reklame har en oppdatert moderne maskinpark som løser de fleste oppgaver, og de siste årene har foliering blitt en stadig større del av virksomheten.

Mona Solum og Idé Reklame har eksistert i 20 år, og har vært en viktig og attraktiv aktør i det samme markedet. Nå har Mona Solum bestemt seg for å selge firmaet og bli en del av miljøet i Rabekkgaten. 

– Vi er veldig glade og fornøyde med at vi nå innlemmer Idé Reklame og Mona Solum i PS Press Reklame. Mona er svært dyktig, hun sitter på enorm kompetanse og erfaring, og har et solid rykte og en stor kundeportefølje. Kompetansen hennes vil styrke det solide fagmiljøet vi allerede har her og gjøre oss enda sterkere, smiler Siv Holder, markedssjef i PS Press Reklame.

PS Press Reklame og Idé Reklame har jobbet i det samme markedet og har i stor grad tilbudt de samme tjenestene. Begge firmaene har fått solide posisjoner i markedet opp gjennom årene. 

Nå vil kundene møte et enda større og sterkere fagmiljø, både innen foliering og alle andre tjenester og oppgaver som Idé Reklame og PS Press Reklame har utført for sine kunder.

Mens PS Press i alle år har hatt et fagmiljø hvor rutinerte grafikere og designere har utfylt hverandre, har Mona Solum stort sett jobbet alene.

– Jeg har foretrukket det. Da har jeg vært min egen sjef og ikke behøvd å tenke på ansatte. Men nå er jeg lei av å jobbe alene. Jeg ønsker oppriktig å bli en del av et miljø hvor jeg daglig møter gode kollegaer når jeg kommer på jobb. Samtidig har jeg masse å gjøre og en arbeidsmengde som det ser ut til bare skal fortsette å øke, som jeg ser fram til å dele med flere.

Mona Solum har de siste årene blitt stor innen foliering og bildekor. Blant annet har hun hatt ansvaret for dekor på hele lastebilparken til Moss Transportforum. PS Press Reklame har i samme periode også bygget seg opp innen foliering. I tillegg til bildekor, har PS Press  Reklame også en økende etterspørsel etter innvendig og utvendig dekor av lokaler, samt produksjon av skilt.

Mona Solum, Ide Reklame, PS Press , Moss

Mona Solum i Idé Reklame melder overgang til PS Press Reklame