Trykksaker fungerer bedre enn digitalt

Trykksaker: Det har alltid vært en diskusjon om trykte eller digitale annonser huskes best av mottakeren. Med digitale annonser er det svært enkelt å innhente overbevisende statistikk om at annonsen blir lest, noe som er vanskelig med annonser i trykksaker.

Nå er det derimot gjennomført en grundig vitenskapelig undersøkelse av Millward Brown i samarbeid med The Centre for Experimental Consumer Psychology ved universitetet i Bangor  for Royal Mail i England. Grunnen til undersøkelsen er at Storbritannias Royal Mail ønsket å forstå om det fantes forskjeller i kommunikasjonseffekten til trykte medier og elektroniske medier. Studien undersøkte hvordan hjernen responderer på trykte medier sammenlignet med digital reklame på skjerm.

Konklusjonen

Trykksaker påvirker leseren sterkere enn digitale annonser. De trykte mediene gir høyere engasjement, større følelsesmessig innvirkning og skaper sterkere minnepåvirkning, enn en digital annonse på skjerm. Dette vil si at hvis man skal bygge en merkevare og skape en sterkere innvirkning over lengre tid, vil det være smart å bruke trykksaker. En forklaring på dette er at du kan ta og føle på trykksaken. Da er det lettere for hjernen å bearbeide og absorbere informasjonen.
Trykksaker

Resultatet

  • Trykksaker får mer oppmerksomhet enn digitale flater
  • Annonser på trykk gir høyere følelsesmessig engasjement, samtidig som de gir lavere kognitivt stress. Hvis stressnivået er lavere, betyr det større mulighet for å skape en positiv, følelsesmessig respons
  • Hvis man kombinerer annonsering på trykk med digitale flater, blir effekten forbedret. Men kun hvis trykksaken blir lest før den digitale annonsen
  • Det er ingen forskjell mellom forskjellige aldre – selv på unge mennesker har trykte medier større effekt
  • Før denne studien sa flere at de fortrakk digital reklame fremfor trykksaker. Dette beviser at digital annonsering har bedre «image» enn trykte medier, men samsvarer ikke med virkeligheten
  • Avisannonser skaper samme oppmerksomhet som videoannonser, og får betydelig større oppmerksomhet og lengre lesetid enn digitale annonser
  • Trykksaker har fire ganger lengre lesetid enn digitale annonser.