Trykksaker fungerer bedre enn digitalt

Trykksaker: Det har alltid vært en diskusjon om trykte annonser eller digitale annonser huskes best av mottakeren. Med digitale annonser er det veldig enkelt å få overbevisende statistikk om at annonsen blir lest. Noe som er vanskelig å få til med annonser i trykksaker.

Men nå er det gjort en grundig vitenskapelig undersøkelse av Millward Brown i samarbeid med the Centre for Experimental Consumer Psychology ved universitetet i Bangor,  for Royal Mail i England. Grunnen til undersøkelsen er Storbritannias Royal Mail ønsket å forstå om det var noen forskjeller i kommunikasjonseffekten til trykte medier og elektroniske medier. Studien undersøkte hvordan hjernen responderer på trykte medier sammenlignet med digital reklame på skjerm.

Konklusjonen

Trykksaker påvirker leseren sterker enn digitale annonser. Det trykte mediene gir høyere engasjement, større følelsesmessig innvirkning og skaper sterkere minnepåvirkning, enn et digital ann på skjerm. Dette vil si at skal det bygges merkevare og skape en sterkere innvirkning over lengre tid vil det være smart å bruke trykksaker. En forklaring på dette er at du kan ta og føle på trykksaken. Da vil det bli lettere for hjernen å bearbeide og absorbere informasjonen.
Trykksaker

Resultatet

  • Trykksaker får med oppmerksomhet enn digitale flater
  • Annonser på trykk gir høyere følelsesmessig engasjement, samtidig som den har lavere kognitiv stress. Er det lavere stressnivå, betyr større mulighet for å skape positiv følelsesmessig respons.
  • Blir det kombinert annonsering på trykk og digitale flater blir det forbedret effekt. Men kun hvis trykksaken blir lest før den digitale.
  • Det finnes ingen forskjell mellom de forskjellige aldrene, selv unge mennesker har trykte medier høyere effekt.
  • Før denne studien sa flere at de fortrakk digital reklame fremfor trykksaker. Dette beviser at digital annonsering har bedre «image» enn trykte medier, men dette er ikke samsvar med virkeligheten.
  • Avisannonser skaper samme oppmerksomhet som videoannonser, men har betydlig høyere oppmerksomhet og lengre lesetid enn digitale annonser.
  • Trykksaker har fire ganger lengre lesetid enn digitale annonser