Trykkeri Moss PS Press Reklame

Papirstørrelser/formater

Den mest bruke standarden for papirformat i Norge og de fleste land i verden heter ISO 216, eller A-format. I USA, Canada og noen sydamerikanske brukes det litt andre formater. Papirvekt i gram: A0 ( 841x1189mm) har et areal tilsvarende 1 kvm. Det er vekten av et A0-ark som definerer gramvekten på et papir. Hvis