Trykksaker fungerer bedre enn digitalt

Trykksaker: Det har alltid vært en diskusjon om trykte eller digitale annonser huskes best av mottakeren. Med digitale annonser er det svært enkelt å innhente overbevisende statistikk om at annonsen blir lest, noe som er vanskelig med annonser i trykksaker. Nå er det derimot gjennomført en grundig vitenskapelig undersøkelse av Millward Brown i samarbeid med