Trykksaker fungerer bedre enn digitalt

Trykksaker: Det har alltid vært en diskusjon om trykte annonser eller digitale annonser huskes best av mottakeren. Med digitale annonser er det veldig enkelt å få overbevisende statistikk om at annonsen blir lest. Noe som er vanskelig å få til med annonser i trykksaker. Men nå er det gjort en grundig vitenskapelig undersøkelse av Millward