Messe design, design av messestand

Typer messestand

Det er veldig mange flinke bedrifter som deltar på messer. Produkter og tjenester blir presentert fra stander som blir mer og mer imponerende. Det er viktig å forstå grunnprinsippene for en messestand, og for å kunne klare å få en stand til å imponere potensielle kunder. Budskapet skal være klart, tydelig, relevant og tiltrekkende.

En besøkende skal på 13-15 meter kunne oppfatte aktivitet og budskap.

Klassiske stoppeffekter på en stand, som ofte er brukt;

  • Video
  • Produkter/produktpresentasjon
  • Lyd, bilder
  • Opptreden, konsert, teater
  • Konkurranser
  • Utdeling av profilartikler

Informasjonsstand

Her er målet å informere kunder og potensielle kunder. Det skal utleveres mange brosjyrer, visittkort og lignende. Skal messen gå over flere dager, er det nødvendig med et sted å lagre alle trykksakene. Messestanden bør ha flere «stasjoner» hvor kundene kan henvende seg. Budskapet for hele standen må komme godt frem i form av en informasjonsvegg, messevegg eller lignende.

Salgsstand

Her skal det skje mye aktivitet for å få nye kunder inn på standen. Informasjonen bør stå i fremste rekke, og være lett synlig. Dette er en publikumsvennlig messestand.

Innkjøpsstand

Dette har også et annet navn, fagstand. Blir oftest brukt på fagmesser med behov for skjerming. Her skal det foregå presentasjonen og kontraktinngåelser.

Kommunikasjonsstand

En åpen stand med mye «space». Blir også mye brukt til fagmesser. Her skal det etableres kontakt med nye kunder for framtidige møter og avtaler. En midtsone med produkter og informasjon i form av digitale informasjonskiosker eller mer analoge presentasjoner som rollups eller messevegger. Egen sone for forfriskninger og samtaler.

Temastand

Dette er den stand-varianten med størst stopp-effekt. Her må det planlegges hvordan standen skal se ut for å tiltrekke seg publikum og hva som skal skje på standen. En utfordrende stand med et stort potensial for suksess.