Messe design, design av messestand

Typer messestand

Det er svært mange flinke bedrifter som deltar på messer. Produkter og tjenester blir presentert fra stander som blir stadig mer imponerende. Det er viktig å forstå grunnprinsippene for en messestand, for å få en stand som imponerer potensielle kunder. Budskapet skal være klart, tydelig, relevant og attraktivt.

En besøkende skal kunne oppfatte aktiviteten og budskapet på 13-15 meters avstand .

Klassiske stoppeffekter som ofte brukes på en stand er:

  • Video
  • Produkter/produktpresentasjon
  • Lyd, bilder
  • Opptreden, konsert, teater
  • Konkurranser
  • Utdeling av profilartikler

Informasjonsstand

Her er målet å informere eksisterende kunder og potensielle nye kunder. Det skal utleveres en rekke brosjyrer, visittkort og lignende. Skal messen gå over flere dager, er det nødvendig med et sted å lagre alle trykksakene. Messestanden bør ha flere «stasjoner» hvor kundene kan henvende seg. Budskapet for hele standen må komme godt frem i form av en informasjonsvegg, messevegg eller lignende.

Salgsstand

Her skal det skje mye aktivitet for å få nye kunder inn på standen. Informasjonen bør stå i fremste rekke og være lett synlig. Dette er en publikumsvennlig messestand.

Innkjøpsstand

Dette kalles også fagstand. De blir som oftest brukt på fagmesser med behov for skjerming. Her skal det foregå presentasjon og kontraktinngåelser.

Kommunikasjonsstand

En åpen stand med mye plass. Blir også hyppig brukt på fagmesser. Her skal det etableres kontakt med nye kunder for framtidige møter og avtaler. En midtsone med produkter og informasjon i form av digitale informasjonskiosker eller mer analoge presentasjoner som rollups eller messevegger. Egen sone for forfriskninger og samtaler.

Temastand

Dette er den stand-varianten med størst stoppeffekt. Her må det planlegges hvordan standen skal se ut for å tiltrekke seg publikum og hva som skal skje på standen. En utfordrende stand med et stort potensiale for suksess.