PS Press Reklame Typografi tre bokstaver trykk

Typografi og bokstaver

Typografi er et håndverk som oppstod med boktrykkerkunsten, med setting og trykking av tekst ved hjelp av ulike teknikker. Faget omfatter kunnskap om leselighet, form og innhold, skrifttyper og -størrelser, linjelengde og -avstand, formater, papir, formgivning, farge og ulike trykkteknikker, og utføres i dag ved hjelp av digitale ombreknings- eller tekstbehandlingsprogrammer. Fagpersoner med typografisk utdannelse kalles typografer (kilde: Wikipedia)

I PS Press Reklame er både Mads og Jørn utdannede typografer. Innen typografi er det mange faguttrykk som blir brukt. De kan virke uforståelige for mange. Vi skal forklare de vanligste fagordene:

Skrifter og fonter

Seriff
Seriffer er de tynne strekene som avslutter stammen til skrifttyper. Seriffer kalles også føtter. I eksemplet nedenfor har vi brukt Times, som er en skrifttype i antikva-familien

Seriffer merket med rødt

Snitt

Innenfor hver enkelt skrift er det som regel en rekke snitt
– Mager (Light)
– Normal
– Kursiv (Italic)
– Halvfet (Bold)
– Fet (Black)

Antikva-skrift

Antikva-skrift er betegnelsen på skrifttyper med seriffer. Slike skrifttyper blir gjerne brukt i bøker og aviser. Vanlige antikva skrifttyper er:
– Times
– Bodoni
– Garamond
– Caslon
– Jenson

Grotesk skrift

Grotesk skrift, Helvetica

Grotesk blir også kalt sans serif, som betyr uten seriffer. Dette er en skriftgruppe hvor bokstavene er enklere i formen en antikva skrifter. Vanlige groteske skrifttyper er:
– Helvetica
– Futura
– Arial
– Geneva
– Gill sans
– Verdana