Utfallende trykk. Hva er det?

 

Du får PDF’en du har jobbet med i dager i retur fra trykkeriet, med en beskjed om 3 mm utfallende eller bleed på engelsk. Hva betyr utfallende?

Faguttrykk

I trykkerifaget er det mange faguttrykk som ikke er like enkle å forstå. Men akkurat utfallende er viktig for at din trykksak vil se ut slik du vil ha det. Utfallende eller bleed betyr at trykket går litt lengre ut i kantene, slik at når trykksaken beskjæres, så har man noen millimeter som «sikkerhetsmargin».

PDF til trykkeriet

Filen som du sender til trykkeriet må derfor være større enn nettoformatet. Det som er vanlig er å legge til 3 mm på alle kanter av trykksaken. Når du legger til utfallende i InDesign, så må du også krysse av på dette i PDF’en før du lagrer.