Utfallende trykk. Hva er det?

Du får PDF-en du har jobbet med i dagevis i retur fra trykkeriet, med en beskjed om 3 mm utfallende trykk, eller bleed på engelsk. Hva betyr utfallende trykk?

I trykkerifaget er det mange faguttrykk som ikke er like enkle å forstå. Men akkurat «utfallende trykk» er viktig for at din trykksak skal se ut slik du vil ha den. Utfallende trykk, eller «bleed» som det heter på engelsk, betyr at trykket går litt lengre ut i kantene, slik at når trykksaken beskjæres, så har man noen millimeter som «sikkerhetsmargin».

PDF til trykkeriet

Filen du sender til trykkeriet må derfor være større enn nettoformatet. Det som er vanlig er å legge til 3 mm på alle kanter av trykksaken. Når du legger til utfallende i InDesign må du også krysse av på dette i PDF’en før du lagrer filen.