PS Press Reklame visuell profil moss

VISUELL PROFIL

Det er viktig for en bedrift å ha en gjennomtenkt profil/identitet som er grunnsteinen i arbeidet med å utvikle og ivareta den visuelle kommunikasjonen. En logo er det viktigste elementet i en visuelle profil, men den vil ikke kunne gjenspeile bedriften alene. Derfor har logoen noen støtteelementer som gjør det til en helhet; farger, skrifttyper, grafiske elementer, bilder, illustrasjoner. Den visuelle identiteten gjør at målgruppen lettere gjenkjenner bedriften, samtidig som den skiller seg ut i forhold til konkurrentene.

Innhold i visuell profil

  • Logo
  • Font/skrifttype
  • Farger
  • Bruk av bilder
  • Bruk av grafiske elementer

For å sikre at elementene i en visuell profil bli brukt på riktig måte, er det viktig å ha en profilmanual som beskriver hvordan logo, farger og andre elementer skal brukes på nettsider, i brosjyrer, på visittkort, arbeidstøy, firmabiler og skilt, slik at det blir helhetlig.

Ny profil eller modernisering

Alle grafiske profiler trenger å oppdateres en gang i blant, for ikke å virke utdatert. PS Press Reklame kan vurdere hvilke tiltak som kan gjøres. Det kan være tilstrekkelig med små endringer av farger, skrift eller form.

PS press reklame Moss

Visuell profil?

KONTAKT OSS!