PS Press Reklame visuell profil moss

VISUELL PROFIL

Det er viktig for en bedrift å ha en gjennomtenkt profil/identitet som er grunnsteinen i et arbeid med å utvikle og ivareta den visuelle kommunikasjonen. En logo er det viktigste elementet i en visuelle profil, men den vil ikke kunne gjenspeile bedriften alene. Derfor har logoen noen støtte elementer, som gjør det til en helhet; Farger, skrifttyper, grafiske elementer, bilder, illustrasjoner. Den visuelle identiteten gjør at målgruppen lettere kjenner igjen bedriften og for å skille seg ut i forhold til konkurrentene.

Innhold i visuell profil?

  • Logo
  • Font/skrifttype
  • Farger
  • Bruk av bilder
  • Bruk av grafiske elementer

For å sikre at elementene i en visuell profil bli brukt riktig er det viktig å ha en profilmanual som beskriver hvordan logo, farger og andre elementer skal brukes på nettsider, brosjyrer, visittkort, arbeidstøy, firmabil og skilt, slik at det blir helhetlig.

Ny eller modernisering

Alle grafiske profiler trenger å oppdateres en gang i blant, for ikke å virke udatert. PS Press Reklame kan vurdere hvilke tiltak som kan gjøres. Det kan være tilstrekkelig med små endringer av farger, skrift eller form.

PS press reklame Moss

Visuell profil?

KONTAKT OSS!